Kalevala CAL – Tapio – in English

KALEVALA-CAL

TAPIO

Designer: Milla Elo

Tapio

 

My square

The inspiration for this square is Kalevala’s Tapio, the spirit of the forest. As I like to enjoy the forest, this brought to my mind the mushrooms of an Autumn forest and the hanging branches of a spruce.

About the CAL

This crochet square pattern is a part of a Finnish crochet project. We have designed a crochet blanket based on the Kalevala Mythology. It has been created as a tribute to Finland’s 100 years of independence. The general information and links to all the square patterns of the blanket can be found in the Kalevala CAL info post at the blog of Arteeni.

Translations in PDF

English
Svenska
Deutch
Nederlands
Español
Čeština
עברית (Hebrew)

Videos

Tutorial video part 1
Tutorial video part 2

Info

Yarn: Menita’s Lasse

Hook: 4 mm

Colors:

 1. Forest green 8947
 2. Olive green 9963
 3. Yellow 2317
 4. Orange 3309
 5. Dark grey 203

Other

This square is for beginners. I recommend blocking the square after crocheting.

Stitches and abbreviations

∙ ch                                                   chain
∙ sl st                                                slip stitch
∙ sc                                                    single crochet
∙ hdc                                               half double crochet
∙ dc                                                   double crochet
∙ tr                                                    triple crochet
∙ dc5tog                                          5 dcs together, see instructions below

Special stitches and techniques

 • Puff-stitch: This puff-stitch is made with 5 yarn overs (yo). Yo, insert the hook into the stitch, pull the yarn through and repeat 4 times. Then pull yarn through all the loops on the hook. Close the puff-stitch with a ch which doesn’t count as a st.
 • dc5tog: Yo, insert the hook into the stitch, pull the yarn through, yo, pull the yarn through 2 loops on the hook (=unfinished dc), make unfinished dcs into 4 more stitches. Finally, pull the yarn through all the loops on the hook. [All the dcs stand on their own stitches at the bottom, but are joined together at the top]
 • SS: Standing stitch technique. Tutorial video can be found  here!
 • Invisible join: Tutorial video can be found here!

Other tips

(…) Repeat instructions between brackets as many times as directed

*…* Repeat instructions between asterisks the amount of times specified. This is normally a repeat for a complete side and will consist of multiple instructions.

*…** Contains part of *…* repeats, starting from * and ending to **. The rest of the pattern marked with *…* are skipped.

 […] Between square brackets, written in purple in italic, there are tips and guides to help you through the pattern.

{…} After each row, there is a stitch count of each row or each side of square.

Copyright

I, Milla Elo, hold the rights of the design, photos and the pattern. You have no right to copy, edit, distribute or sell the whole patterns or parts of it. You can share the link to my blog, if you want to share the pattern. You can sell the product made by using this pattern, as long as you acknowledge me as a designer. Thank you!

 


 

TAPIO – the pattern

 

Starting row: (Color 1) Ch 5 and close it to form a loop.

Round 1: Ch 3 [starting chain, count as dc] 9 dc, close the round with sl st into the 3rd ch of the starting chain.

{10 dc}

Round 2: ch 5 [starting chain, counts as dc + ch 2], *dc, ch 2*, repeat *…* 9 times in total around the circle and join with sl st to the 3rd ch of the starting chain.

{10 dc, 10 ch2-sp}

Round 3: (Color 2) sl st to the ch-space, ch 3 [starting chain, counts as dc] 2 dc, * skip dc, 3 dc in the ch2-space*, repeat *…* 9 times in total around the circle, join with invisible join to the 3rd ch of the starting chain. Weave in the ends.

{30 dc}

Round 4: (Color 3) Work SS puff-stitch between the two 3-dc groups, *ch 4, puff-stitch between the 3-dc groups*, repeat *…* 9 times in total, ch 4. Join with invisible join to the first puff-stitch.  Cut off the yarn and weave in the ends.

{10 puff-stitches, 10 ch4-sp}

Round 5: (Color 4) Work dc5tog starting from any of the ch4-spaces, starting with a SS, *ch 7, dc5tog*, repeat *…* 10 times in total around the circle, ch 7, join with sl st to the first dc5tog. [Work the unfinished dcs of dc5tog as follows: 2 unfinished dc in the chains before puff st, 1 on top of puff st, 2 in the chains after puff st]

{10 dc5tog, 10 ch7-sp}

Round 6: (Color 2) ch 3 [starting chain, counts as dc. If you start with SS, do it on top of the dc5tog done on the last row], *7 dc into the ch-space, dc on top of dc5tog*, repeat *…* 10 times in total around the circle omitting the last dc on the last repeat, join with sl st to the 3rd ch of starting chain.

{80 dc}

Round 7: (Color 2) Ch 1, sc into the same stitch with closing sl st of round 6, sc in the next 2 sts, *2 hdc, 3 dc, tr, 2 tr in the next stitch, ch 3, 2 tr in the next stitch, tr, 3 dc, 2 hdc **, sc in the next 6 sts*, repeat *…* twice more and *…** once, sc in the next 3 sts, join with sl st to the first sc.

{6 sc, 4 hdc, 6 dc, 6 tr and ch3-sp per side}

Round 8: (Color 4) Ch1, sc into the same stitch as the closing sl st of round 7, sc in the next st, * ch 4, skip 3 stitches, sc, ch 4, skip 2 stitches, sc, ch 4, skip 2 stitches, sc into the corner ch-space, ch 4, sc into the same corner ch-space, ch 4, skip 2 stitches [remember to count the first hidden stitch in the corner], sc, ch 4, skip 2 stitches, sc, ch 4**,  skip 3 stitches,  4 sc [to the middle of the side]*, repeat *…* twice more and *…** once, skip 3 stitches, sc in the next 2 sts. Join with sl st to the 1st sc at the beginning of the round.

{10 sc, 24 ch, ch-space in the corner per side}

Round 9: (Color 3) ch1, sc into the same stitch as the closing sl st of round 8, *(ch 4, sc in the ch-space) [notice there will only be one sc in the corners!], repeat 8 times in total, 2 sc [in the middle of the side, first sc in the 2nd sc]*, repeat *…* 3 more times, omitting last sc. Join with sl st to the first sc of the round.

{8 ch4-spaces, 9 sc [including one in the corner] per side}

Round 10: (Color 1) Ch 3 [starting chain, counts as dc], (3 dc into the ch-space, dc in the sc), repeat 3 more times, ch 3, * dc into the same corner sc as the previous dc, (3 dc into the ch4-space, dc in the sc), repeat 7 more times, ch 3*, repeat *…* twice in total, (3 dc into the ch4-space, dc in the sc), repeat 2 more times, dc in the next 3 sts. Join with invisible join to the starting chain, cut off the yarn and weave in the ends.

{33 dc, ch3-sp in the corner per side}

Round 11: (Color 5) Start with SS dc in any of the dcs of previous round and make dc in every dc with (2 dc, ch 3, 2 dc) in the corners. Join with invisible join to the 1st dc, cut off the yarn and weave in the ends.

{37 dc, ch3-sp in the corner per side}

And now the Tapio is ready! I hope you enjoyed making it!
Tip. You can share the photos of your own square in social media using the hashtag #KalevalaCAL!


Pdf-files

English
Svenska
Deutch
Nederlands
Español
Čeština
עברית (Hebrew)

Videos

Tutorial video part 1
Tutorial video part 2

Kalevala CAL – Tapio – Suomeksi

 KALEVALA CAL

TAPIO

Design: Milla Elo

Tapio

Minun ruutuni

Ruudun inspiraation lähteenä toimi Kalevalan Tapio, metsän haltija. Metsässä itse viihtyvänä ihmisenä tämä toi heti mieleeni syksyisen metsän sienet ja kuusen roikkuvat oksat, sekä kuusen oksien lomitse pilkottavan auringon.

CALista

Tämä ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät Arteenin blogista Kalevala CAL info -postauksesta.

Info

Lanka: Lasse (Menita)

Koukku: 4 mm

Värit:

 1. Tumma vihreä 8947
 2. Vaalea vihreä 9963
 3. Keltainen 2317
 4. Oranssi 3309
 5. Graffitin harmaa 203

Muuta

Pala soveltuu alkeet osaavalle.  Suosittelen pingottamaan palan virkkauksen jälkeen.

Silmukat ja lyhenteet

 • kjs                          ketjusilmukka
 • ps                           piilosilmukka
 • ks                           kiinteäsilmukka
 • puolip                   puolipylväs
 • p                             pylväs
 • pp                          pitkä pylväs, kahdella langankierrolla
 • p5yht                    5 pylvästä yhteen, kts. alla oleva ohje

Erikoissilmukat ja -tekniikat

 • Pallosilmukka: Tämä pallosilmukka tehdään viidellä langan kierrolla. Tee näin: langan kierto koukulle, vedä lanka silmukan läpi, toista neljä kertaa vetäen lanka aina saman silmukan läpi. Lopuksi vedä lanka kaikkien koukulla olevien lenkkien läpi. Ja sulje pallosilmukka tekemällä yksi ketjusilmukka.
 • p5yht: Langan kierto koukulle, vedä lanka seuraavan silmukan läpi, vedä lanka kahden silmukan läpi (=keskeneräinen pylväs). Tee vielä keskeneräiset pylväät neljään seuraavaan silmukkaan. Vedä lanka kaikkien koukulla olevien silmukoiden läpi. Kaikki pylväät on siis alapäästä omissa silmukoissaan ja ylhäältä yhdessä.
 • SS-tekniikka: Standing stitch-tekniikka, itsenäinen aloitussilmukka, joka voidaan tehdä millä tahansa silmukka tyypillä. Englanninkielinen ohjevideo löytyy täältä!
 • Näkymätön liitos: Englanninkielinen ohjevideo löytyy täältä!

Vinkkejä ohjeen lukemiseen

(…) Kaarisulkeiden väli on suppeampi, toistettava osuus reunan keskellä. Toistetaan kaarisulkeiden jälkeen oleva määrä.

*…* Tähtien välissä olevaa osuutta toistetaan tähtien jälkeen kerrottu määrä. Osuus sisältää yleensä useita yksittäisiä toistoja, esimerkiksi koko neliön sivun matkalta.

*…** Pitää sisällään yleensä osan *…* välisestä toistosta, jolloin aloitetaan toisto * ja toistokerta lopetetaan kun ** tulee silmukan jälkeen. Tämän jälkeen hypätään jälkimmäisen * jälkeisiin ohjeisiin.

 […] Hakasulkeiden väliin violetilla ja kursiivilla tekstillä on kirjoitettu neuvoja ja vinkkejä, ne auttavat sinua ohjeen läpi.

{…} kerroskohtaisen ohjeen jälkeen mustilla sulkeilla on kerrottu kerroskohtainen silmukkamäärä pyöreästä palasta ja sivukohtainen silmukkamäärä neliöstä.

Tekijänoikeudesta

Minä, Milla Elo, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, muokata, jakaa tai myydä tätä ohjekokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa blogini linkin, jos haluat ohjettani jakaa. Voit myydä ohjeestani itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset minut suunnittelijana. Kiitos!


TAPIO – ruudun ohje

Aloitus: (Väri 1) 5 kjs, sulje lenkiksi

1 krs:3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi] 9 p, sulje kerros ps:lla aloitusketjun 3. kjs:aan.

{10 p}

2 krs: 5 kjs [aloitusketju, lasketaan p+ 2 kjs:ksi], *p, 2 kjs*, toista *_* työn ympäri, sulje kerros ps:lla aloitusketjun 3. kjs:aan.

{ 10 p, 20 kjs}

3 krs: (Väri 2) ps kjs-kaareen, 3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi], 2 p, *hy p, 3 p kjs-kaareen* toista *_* työn ympäri, suljetaan näkymättömällä liitoksella aloitusketjun 3. kjs:aan. Päättele lanka.

{30 p }

4 krs: (Väri 3) Tee Ss-tekniikalla pallosilmukka minkä tahansa kahden 3p ryhmän väliin, *4 kjs, pallosilmukka kahden 3p ryhmän väliin*, toista *_* työn ympäri, 4 kjs. Sulje kerros näkymättömällä liitoksella ensimmäiseen pallosilmukkaan. Katkaise ja päättele lanka.

{ 10 palloa, 40 kjs }

5 krs: (Väri 4) Tee p5yht aloittaen minkä tahansa kjs-kaaren 3. kjs:sta SS-tekniikan pylväällä, *7 kjs, p5yht*, toista *_* työn ympäri, 7 kjs, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen p5yht:een.

{ 10 p5yht, 70 kjs }

6 krs: (Väri 2) 3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi], *7 p kjs-kaareen, p p5yht päälle*, toista *_* työn ympäri jättäen viimeisellä toistolla p tekemättä, sulje kerros ps:lla aloitusketjun 3. kjs:aan

{ 80 p }

7 krs: (Väri 2) Kjs, 3 ks, joista ensimmäinen samaan silmukkaan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa, *2 puolip, 3 p, pp, 2 pp samaan s:aan, 3 kjs, 2 pp samaan s:aan, pp, 3 p, 2 puolip**, 6 ks*, toista *_* kaksi kertaa ja kerran *_**, 3 ks, sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan.

{6 ks, 4puolip, 6 p, 6 pp ja 3 kjs }

8 krs: (Väri 4) Kjs, 2 ks, joista ensimmäinen samaan silmukkaan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa,  *4 kjs, ks 4. s:aan, 4 kjs, ks 3. s:aan, 4 kjs, ks kulman kjs-kaareen, 4 kjs, ks samaan kulman kjs-kaareen kuin edellinen ks, 4 kjs, ks 3. s:aan kulmasta laskettuna [Älä hyppää vahingossa ensimmäisen s:n yli!], 4 kjs, ks 3. s:aan, 4 kjs**, 4 ks aloittaen 4. s:sta* [Yhteensä 4 ks keskelle sivua], toista *_* 2 kertaa ja kerran *_**, 2 ks aloittaen 4. s:sta. Sulje kerros ps:lla ensimmäiseen ks:aan kerroksen alussa.

{10 ks, 24 kjs, 4 kjs-kaarta kulmissa}

9 krs: (Väri 3)kjs, ks samaan silmukkaan edellisen kerroksen päättävän ps:n kanssa,  (4 kjs, ks kjs-kaareen) [4. ks:n kohdalla ks 3. s:aan], toista työn ympäri niin, että kulman kjs-kaareen tulee vain yksi ks! Sulje kerros ps:lla aloituksen ks:aan.

{8 kjs-kaarta, 8ks [joista yksi kulman ks] }

10 krs: (Väri 1) 3 kjs [aloitusketju, lasketaan p:ksi], (3 p kjs-kaareen, p ks:n päälle) toista 4 kertaa, 3 kjs, *p saman kulman ks:n päälle kuin edellinen p, (3 p kjs-kaareen, p ks:n päälle) toista 8 kertaa, 3 kjs*, toista *_* kaksi kertaa, (3 p kjs-kaareen, p ks:n päälle) toista 3 kertaa, 3 p . Tee näkymätön liitos aloitusketjuun ja päättele lanka.

{33 p, 3 kjs kulmissa}

11 krs: (Väri 5) Tee p SS-tekniikalla minkä tahansa pylvään päälle ja tee p aina p:n päälle. Kulmiin (2 p, 3 kjs, 2p) kjs-kaareen. Tee näkymätön liitos ja päättele lanka.

{37 p, 3 kjs kulmissa}

Ja näin valmistui Kalevala CAL peiton pala nimeltä Tapio! Toivottavasti nautit sen tekemisestä!
Vinkki. Voit jakaa kuvia omasta Kalevalaruudustasi sosiaalisessa mediassa #kalevalacal ja #kalevalacal_tapio.


Ohje pdf-muodossa

Videos

Opastusvideo osa 1

Opastusvideo osa 2